Brohuset

Ture i området

Herunder findes anbefalinger til en række ture i området.

Forslag 1: Gyldensgaard – Hellig Kvinde

Kør ad Lindetsvej til Svanekevej. Drej til højre mod Svaneke. Efter 2 km drejes til venstre lige efter åen. Kør nu ca. 1 km ad mark / skovvejen til I kommer til Gyldensgård, som ligger til venstre for vejen.

Overfor Gyldensgård kan I parkere på en åben plads. Gå tilbage over åen og drej ned til venstre på den søndre side af åen. Nu kan I gå langs åen ned til Østersøen.

Det er en meget smuk og afvekslende tur – lidt svær at gå, da det går op og ned og der kan være ret smattet i fugtigt vejr. Nede ved landevejen lige før Østersøen kan I dreje til højre og gå ca. 150 m hen til Hellig Kvinde.

Forslag 2: Kobbeåen

Åen løber i en af Bornholms smukkeste ådale med stejle dalsider, en frodig bundflora, et rigt dyreliv og næsten ren naturskov med eg, ask, elm og hassel.
Om foråret blomstrer den blå anemone, senere den hvide i rigt mål. Små flagspætter hugger redehuller i de træskede træer og sjaggeren ses hyppigt.
Kobbeåen slynger sig smukt gennem dalen og ud til Østersøen ved Kobbebro.

Forslag 3: Stavehøl vandfaldet

Mellem Østerlars og Gudhjem drejer I af ved Kobbevej mod Stavelunde. Her er der skiltning der viser vej til Stavehøl vandfaldet.

Vandfaldet er 8 meter højt og 2 meter bredt. Det er ikke Bornholms højeste vandfald men det smukkeste, er der nogle der mener.
Åløbet er en af de fornemste sprækkedalslokaliteter på øen, med de mest udprægede fjeldbække.

Forslag 4: Paradisbakkerne

Dette smukke skovområde tæt på Nexø består overvejende af naturskov.

Der findes 3 afmærkede vandreruter i skoven, hvoraf den længste tager ca. 5 timer at gennemvandre. Alle ruterne starter ved Lisegård.